Коригування оцінок (молодші спеціалісти)

  1. Написати в зошиті семінарські заняття (по 1 питанню на вібір з кожного семінарського заняття)
  2. Підготувати самостійні роботи у вигляді рефератів (на листках А4). Як зазначено у зразку оформлення
  3. Підготувати питання до заліку, та відповісти на них перед комісією (білети, по 3 питання в кожному)