Коригування оцінок (молодші спеціалісти)

Написати в зошиті семінарські заняття (по 1 питанню на вібір з кожного семінарського заняття) Підготувати самостійні роботи у вигляді рефератів (на листках А4). Як зазначено у зразку оформлення Підготувати питання до заліку, та відповісти на них перед комісією (білети, по Читать дальше …